Uw privacy is belangrijk voor ons

Wij maken er een sport van om uw privacy te beschermen. Dit doen we door geen functionaliteit van derde te gebruiken op onze website waarbij uw privacy gevaar loopt. Alle gegevens die u met ons deelt blijven bij ons tenzij u uitdrukkelijke toestemming geeft om dit te delen met anderen.

Statistieken

Om onze dienstverlening optimaal te houden hebben we statistieken nodig over het gebruik van onze site. Deze statistieken zijn anoniem en niet naar u terug te leiden. Om er zeker van te zijn dat anderen dit ook niet kunnen en geen gegevens met derde te delen, gebruiken we alleen pakketten in eigen beheer (Piwik).

Uw privacy, u beslist

Omdat het om uw privacy gaat vinden we dat u de mogelijkheid moet hebben om te kiezen. Wilt u ook geen anonieme gebruikersdata met ons delen, dan respecteren wij dat!

Om te zorgen dat we geen anonieme gebruikersdata meer van u verzamelen kunt u uw browser instellingen aanpassen (zonder gebruik van cookies) of de instellingen op onze website aanpassen. Om deze instelling te onthouden zijn wij genoodzaakt een cookie te plaatsen. Door op de volgende link te klikken stemt u hier expliciet mee in. Geen anonieme gebruikersdata verzamelen.

Cookies

Wij plaatsen alleen cookies die noodzakelijk zijn voor het verzamelen van anonieme statistieken of om u hiervoor uit te sluiten. Deze cookies zijn alleen voor onze eigen site en worden niet gedeeld met anderen. Via onze site worden geen cookies van derde geplaatst. Op deze manier kunnen wij uw privacy garanderen. Wilt u helemaal geen cookies van onze site? Gebruik dan uw browser instellingen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

AlterWeb verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

AlterWeb verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder indien u dit wenst
 • AlterWeb verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren

AlterWeb zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn maximaal: 7 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering bij ons indienen door contact met ons op te nemen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. AlterWeb zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

AlterWeb neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op. Wij hebben o.a. de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL): Onze hele website is voorzien van een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (https://www.alterweb.nl) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
 • Wij werken alleen met veilige wachtwoorden die automatisch worden gegenereerd, deze wachtwoorden worden alleen op veilige wijze opgegeslagen zodat deze niet op eenvoudige wijze te achterhalen zijn.